W piątkowe popołudnie (17.02.2017r.) miał miejsce w naszej miejscowości koncert duetu Lucy i Tom, na który mieszkańców Żydowa zaprosił Burmistrz Polanowa, Pan Grzegorz Lipski. Zanim posłuchaliśmy pięknych piosenek z wielu krajów i interesujących opowieści, towarzyszących utworom, odbyła się niezwykle ważna pogadanka o bezpieczeństwie. Wygłosił ją nadkomisarz Robert Faryniarz  z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie. Ta część spotkania odbyła się dzięki wsparciu Henryka Zabrockiego, pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prelegent mówił o bezpieczeństwie w Internecie, zasadach bezpiecznego zachowania się  na lodzie i o zagrożeniach alkoholizmem. Warto było spędzić niemal trzy godziny w miłej atmosferze, wśród mistrzowskiej muzyki gitarowej i pięknego wokalu artystów, którzy dostarczyli nam niecodziennej uczty duchowej. Poza tym była też uczta dla zmysłu smaku w postaci poczęstunku, przygotowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką. Pani Dyrektor, Katarzyna Filipowicz udostępniła hol w szkole, gdzie odbyła się ta przyjemna i pożyteczna impreza. Sołtys sołectwa Żydowo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zechcieli wziąć w niej udział oraz tym, którzy pomogli w jej przygotowaniu.