11 maja 2017 roku delegacja mieszkańców Żydowa uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych ks. Bronisława Kozłowskiego, które odbyły się w Gryfinie.  Ks. Bronisław Kozłowski  po zakończeniu seminarium w Gorzowie Wielkopolskim w roku 1956 przybył na nasze tereny i już po dwóch latach, jako młody ksiądz objął probostwo w Parafii Żydowo, będąc jednocześnie jej założycielem.Do 1972 sprawował tę posługę , po czym został przeniesiony właśnie do Gryfina,  gdzie kontynuował swoją pracę duszpasterską. Nawet będąc już emerytem i zmagając się z ciężką chorobą,  do ostatnich dni sprawował posługę religijną.  Bardzo często w wygłaszanych kazaniach wspominał naszą miejscowość, jej mieszkańców, swoich przyjaciół i znajomych. O tym, że był związany z Żydowem, świadczy fakt, że odwiedzał naszą parafię zawsze, kiedy mógł. Zapamiętamy księdza Bronisława Kozłowskiego jako wspaniałego duchownego i ciepłego, pełnego życzliwości człowieka.