5 listopada 2017 roku sołtys wspólnie z  radą sołecką zorganizowali wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. W ten sposób podziękowaliśmy osobom  wspierającym i pomagającym nam w realizacji wielu  przedsięwzięć sołeckich.

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”- powiedział Jan Paweł II, a my jesteśmy przekonani, że właśnie te słowa przyświecają idei niesienia nam pomocy. Dzięki niej odnosimy sukcesy oraz jesteśmy rozpoznawalni i doceniani, a nasz trud nie idzie na marne, gdyż jego efekty służą sołeckiej wspólnocie. Z naszego  zaproszenia do teatru skorzystały 34 osoby, które  uczestniczyły w spektaklu  „Czekamy na sygnał”.  Pozostałym, którym termin kolidował z innymi ważnymi sprawami osobistymi, złożyliśmy serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu możemy liczyć na życzliwość i owocną współpracę podczas realizacji naszych zaplanowanych działań.