Rada sołecka sołectwa Żydowo  kładzie duży nacisk na poprawę wizerunku wsi, przejawia wiele inicjatyw  porządkowych, naprawczych i wykonuje przedsięwzięcia, które podnoszą estetykę i wpływają na atrakcyjny wygląd  Żydowa i okolicy. Działania te są  zauważalne, gdyż  docierają do nas  pochwały od  osób nas odwiedzających  i podróżujących przez  naszą miejscowość.  Aby trud osób zaangażowanych w te prace nie poszedł na marne,  mieszkańcom pozostaje jedynie pielęgnować,  upiększać i utrzymać to dzieło w należytym porządku.

W ostatnim czasie na terenie naszej miejscowości zauważamy wiele przypadków  porzucania śmieci różnego typu. Niestety, należy podkreślić, iż dzieje się to  na oczach wielu mieszkańców i za ich przyzwoleniem. Stało się ogólnie przyjęte śmiecenie na parkingu wiejskim przy kościele, na przystanku,  czy też w okolicach ośrodka zdrowia. Wydaje się, że jest  mało prawdopodobnym, żeby nikt nie widział, jak dochodzi do zaśmiecania i czasem dewastowania tych miejsc, a jednak okazuje się, że nikt nie  zwraca  uwagi sprawcom. Oczywistą rzeczą chyba jest, że  to nam,  mieszkańcom powinno zależeć na tym,  żeby te miejsca nie były zaniedbane,  a jeśli tak jest , to świadczy to  o braku  kultury i dobrego wychowania. Przymykając oko na niewłaściwe zachowania, których efektem są dzikie śmietniska w naszej wsi, trzeba pamiętać o tym, że ktoś te śmieci musi uprzątnąć, a mieszkańcy muszą  ponieść  koszty ich utylizacji.

Aby zadbać o wygląd naszej wsi w okresie przedświątecznym,   9 grudnia 2017 roku uczestniczyliśmy wspólnie ze strażakami i grupą osadzonych pobliskiego Zakładu Karnego  w likwidacji nielegalnych wysypisk  śmieci oraz w sprzątaniu  terenu przy obelisku  historycznym.  Sołtys  Janusz Parszczyński  wspólnie z radą sołecką  składają serdecznie podziękowania dyrektorowi Zakładu Karnego w Starem Bornem, panu pułkownikowi  Markowi Bergowi,  bo to dzięki uprzejmości  dyrekcji ZK, osadzeni  wykonali  w mijającym roku wiele prac porządkowych w miejscowości Żydowo i na rzecz naszego sołectwa.