Niezmiernie  miło jest nam poinformować , że podczas pierwszego  roku działalności  nowego sołtysa i rady sołeckiej,  nasze sołectwo znalazło się w  gronie zacnych laureatów, uhonorowanych  podczas Spotkania Noworocznego,  zorganizowanego przez  burmistrza Polanowa Pana Grzegorza Lipskiego i przewodniczącego Rady Gminy Polanów Pana Józefa Wilka. Okolicznościową statuetkę w kategorii aktywne sołectwo oraz gratulacje odebrał  sołtys Janusz Parszczyński . Na nasz sukces , jak podkreśla sołtys,  złożyła się niezmiernie ciężka  praca  rady sołeckiej,  ściśle współpracującej z sołtysem oraz wsparcie naszych rodzin, przyjaciół i sponsorów oraz osób czynnie pomagających  w naszych przedsięwzięciach. Za wszystkie życzliwe gesty i za współudział w naszej sołeckiej  pracy składamy każdemu z osobna serdeczne podziękowania. Jak łatwo zauważyć w załączonych zdjęciach,  nasz sołtys równie dobrze sobie radzi na estradzie,  jak i w społecznej pracy dla naszego sołectwa.